Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wykaz realizowanych spraw
Wersja z dnia

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
 • kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem (art. 76a KPA) - notarialnie lub przez organ wydający bądź kserokopie (w przypadku dostarczenia oryginału do wglądu) następujących dokumentów:
  - prawo wykonywania zawodu lekarza,
  - dokument potwierdzający specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • dokument potwierdzający co najmniej 5 – letni staż w zawodzie lekarza ( np.: świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – 50 zł,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich – 17 zł.

Opłaty i sposób ich wnoszenia:

- opłatę za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy w wysokości 50 zł należy uiścić na konto:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn
nr rachunku 33 1090 2718 0000 0001 4649 4447 SANTANDER BANK POLSKA S.A.

- opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich w wysokości 17 zł należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II nr 1,
10-101 Olsztyn – Wydział Podatków i Opłat
Nr rachunku: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

lub osobiście w kasie Urzędu Miasta Olsztyna.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zdrowia
ul. Mariańska 3
10-051 Olsztyn
za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Departamentu Zdrowia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,
- Decyzja administracyjna o wpisie do ewidencji lekarzy uprawnionych,
- Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Telefon kontaktowy:

Departament Zdrowia – tel. 89/52-16-943

Załączniki