Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkurs ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcie konkursu - 4.06.2019

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Wyniki oceny formalnej - 24.04.2019

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie o zlecenie w 2019 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 

Uwaga!

W terminie 7 dni od zamieszczenia niniejszych wyników, organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ma prawo uzupełnić ofertę w zakresie wskazanym do uzupełnienia.