Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt.: realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim

Załączniki: