Wersja obowiązująca z dnia

Pomoc Zdrowotna dla nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przyznawanie zasiłków pieniężnych.

Termin załatwienia

Do 20 marca lub/i do 20 września

Osoba kontaktowa

Bartłomiej Plewnia

Miejsce załatwienia

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
ul. Partyzantów 87
10-402 Olsztyn

Telefon kontaktowy

(0-89) 521 69 64

Sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosków przez Komisję odbywa się dwa razy w roku - w miesiącu kwietniu i październiku

Wymagane Dokumenty

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXIX/771/10 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r., Nr 77, poz. 1253 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXXIV/674/14 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 1180)

Uchwała Nr XVI/290/20 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r., poz. 2625)