Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rozstrzygnięcia

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 roku

Rozstrzygnięcie (II TERMIN) – 22.07.2019 r.

Uchwała Nr 33/486/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w II terminie.

Wyniki oceny formalnej (II TERMIN) – 7 czerwca 2019 r.

Wyniki analizy formalnej ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, złożonych w ramach II TERMINU otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa w roku 2019

 

Rozstrzygnięcie (I TERMIN) – 26.02.2019 r.

Uchwała Nr 10/132/19/VI Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019 r., w odniesieniu do ofert złożonych w I terminie.

Wyniki oceny formalnej (I TERMIN) – 29 styczeń 2019 r.

Wyniki analizy formalnej ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, złożonych w ramach I TERMINU otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa w roku 2019