Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Otwarte konkursy ofert

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz pozostałe podmioty uprawnione

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

informuje

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w następujących zakresach:

 1. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 2. rozwój kultury fizycznej (najwcześniejszy termin składania ofert do niektórych zadań: do 3 stycznia 2019 r. kolejny termin to: do 15 stycznia 2019 r.)
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 4. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r. i do 31 maja 2019 r.)
 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 7. rozwój turystyki (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 8. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 9. pomoc społeczna (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 10. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 11. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 8 lutego 2019 r.)
 12. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 13. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 15 stycznia 2019 r.)
 14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości (termin składania ofert: do 31 stycznia 2019 r.)

Terminy składania ofert są zamieszczone w ogłoszeniu konkursowym. Opisy zadań konkursowych zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia konkursowego - poniżej.
Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura), Joanna Glezman (tel. 724 777 741). Kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania merytoryczne wskazany jest w ogłoszeniu.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w:

 1. Olsztynie (4 stycznia 2019 r., godz. 14.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 - sala 420, III piętro).
 2. Ełku (7 stycznia 2019 r., godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku).

Załączniki: