Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na usługę przeglądów przewodów kominowych i czyszczenia przewodów spalinowych

Przedmiotem zamówienia jest:

Nie wpłynęła żadna oferta na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Usługa wykonania:

  1. przeglądów przewodów kominowych zgodnie z Art. 62. ust. 1 pkt 1 lit. c), ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290),
  2. czyszczenia przewodów spalinowych zgodnie z §34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719),

Załączniki

Treść ogłoszenia