Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na usługę monitorowania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożaru

Przedmiotem zamówienia jest:

Usługa monitorowania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożaru, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 5 Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 poz. 191 z późn. zm.), § 31 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, z także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pożarowej – część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty