Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia: aktualizacja, druk i dostawa folderu promującego region, zgodnie z dołączonym załącznikiem w formacie pdf. Aktualizacja i/lub korekta informacji wg wskazania przez Zamawiającego.

Załączniki

Treść ogłoszenia