Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji konferencji realizowanej w ramach Projektu Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty