Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Usczyk

Szacowanie wartości zamówienia: zapewnienie kompleksowej usługi tj.: restauracyjnej, hotelowej, wynajęcia sal oraz transportu podczas czterech dwudniowych spotkań w roku 2019 organizowanych w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Poddziałanie 11.03.02 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie.

Numer zamówienia: ROPS-III.433.13.5.2018.DJ

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Inne

Tryb zamówienia: Inne

Załączniki: