Wersja nieobowiązująca z dnia

Organizacja dwóch konferencji promujących województwo warmińsko-mazurskie pn.: „Business Brunch with Warmia and Mazury” - szacowanie wartości zamówienia

Załączniki

Treść ogłoszenia