Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Grzegorczyk

Zapytanie ofertowe na wdrożenie i udzielenie rocznej licencji na korzystanie z narzędzia informatycznego (na 2 stanowiskach komputerowych) do wprowadzania i weryfikacji rocznego sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także sporządzania rocznego sprawozdania marszałka województwa w tym zakresie

Numer zamówienia: OŚ-GO.7245.6.2.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: