Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich z sektora wspierania rodziny i pieczy zastępczej w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Treść ogłoszenia