Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapewnienie usług restauracyjnych wraz z salą szkoleniową na potrzeby organizacji dwóch jednodniowych spotkań Powiatowej Grupy Decydentów oraz dwóch jednodniowych seminariów w POWIECIE KĘTRZYŃSKIM - organizowanych w celu realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Załączniki

Treść ogłoszenia

  • Zapytanie ofertowe
    format: pdf, rozmiar: 347.09 KB, data dodania:
  • Wzór umowy
    format: pdf, rozmiar: 341.66 KB, data dodania:
  • Formularz ofertowy
    format: word, rozmiar: 613.22 KB, data dodania: