Wersja obowiązująca z dnia

Rozeznanie cenowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu sześciu jednodniowych szkoleń pt. „Antykorupcja i nadużycia finansowe związane z RPO WiM na lata 2014-2020“

Załączniki

Treść ogłoszenia