Wersja nieobowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na organizacji i przeprowadzeniu dwudniowej konferencji o nazwie Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2018 – edycja VIII

Załączniki

Treść ogłoszenia