Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas spotkania instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi w sprawie wdrażanaia instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty