Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu zaplecza konferencyjnego oraz usługi gastronomicznej podczas XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020)

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty