Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu czterech dwudniowych szkoleń nt. Zarządzanie stresem i przystosowanie do zmian w pracy zespołowej dla min. 260 pracowników, max. 310 pracowników, zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020.

Załączniki

Treść ogłoszenia