Wersja obowiązująca z dnia

Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia zamkniętego pt. „Współpraca w zespole kluczem do efektywnego wdrażania projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej“

Załączniki

Treść ogłoszenia