Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2018 r. w związku z realizacją RPO WIM 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty