Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na przeprowadzenie audytu na zakończenie trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty