Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie do składania ofert oraz rozeznanie cenowe na wykonanie usługi opracowania ekspertyzy w zakresie analizy potrzeb i możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty