Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapraszenie do złożenia oferty na wykonanie produkcji i emisji 4 odcinków filmu w ramach cyklicznego programu edukacyjnoinformującego o zasięgu regionalnym dotyczącego inicjowania współpracy i promocji zrównoważonych wzorców produkcji rolnej i konsumpcji lokalnej pn. „Regionu wola – do stołu podać – świeże z pola”

Załączniki

Treść ogłoszenia