Wersja obowiązująca z dnia

Badanie sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 rok.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik zamówienia