Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia nt. Zarządzania personelem z aspektem delegowania zadań i motywowania pracowników dla kadry zarządzającej od 30 do 54 osób, zaangażowanych w realizację RPO WiM 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia