Wersja obowiązująca z dnia

Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na usługę kompleksowej organizacji spotkań informacyjnych w Olsztynie, Ełku i Elblągu.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty

Wynik zamówienia