Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na określenie wartości odszkodowania za poniesione straty w związku z przeprowadzonymi pracami budowlanymi polegającymi na budowie rurociągu kablowego sieci światłowodowej

Załączniki

Treść ogłoszenia