Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy nowych telefonów komórkowych w ilości 5 sztuk wraz z niezbędnymi akcesoriami (PROW 2014-2020)

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty