Wersja nieobowiązująca z dnia

Przeprowadzenie przez zewnętrznego audytora, audytu zachowania trwałości projektu: „Rozbudowa Infrastruktury Szerokopasmowego Dostępu do Internetu i sieci PIAP w Województwie Warmińsko-Mazurskim”

Załączniki

Treść ogłoszenia