Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty