Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia „Ocena projektów unijnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020“.

Załączniki

Treść ogłoszenia