Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia audytów zewnętrznych

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytów zewnętrznych polegająca na:
Część I: przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” realizowanego przez Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa „Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, wartość projektu wynosi: 1 395 968,56 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 176 403,81 zł.
Część II:  przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” realizowanego przez Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa „Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, wartość projektu wynosi: 1 626 626,10 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 381 878,69 zł.
Część III: przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” realizowanego przez Departament Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa „Przedsiębiorczość, Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, wartość projektu wynosi: 1 433 201,82 zł, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 217 316,29 zł

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ