Wersja nieobowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na dostawę 4 licencji SQL Server 2019 Standard Core – 2 Core License

Załączniki

Treść ogłoszenia