Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowego na dostawę książek i publikacji na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty