Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowego na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Budowanie zespołu, współpraca i efektywna komunikacja”.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty