Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości usługi polegającej na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas turniejów tenisa ziemnego o zasięgu międzynarodowym

Załączniki

Treść ogłoszenia