Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowego na dostawę gadżetów promocyjnych w postaci pluszowych maskotek bocianów przepasanych szarfą z nadrukiem adresu strony internetowej lub/i hasła promocyjnego.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert