Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur oraz Konkursu PRO Warmia i Mazury.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty