Wersja obowiązująca z dnia

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia: „Ocena projektów unijnych w ramach RPO WiM 2014-2020”.

Załączniki

Treść ogłoszenia