Wersja nieobowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na sporządzenie 7 ekspertyz w ramach kontroli projektów informatycznych realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty