Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości usługi polegającej na promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas mityngów lekkoatletycznych o zasięgu międzynarodowym i krajowym

Załączniki

Treść ogłoszenia