Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie kosztów usługi druku zaproszeń na Galę II edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur“ zgodnie z projektem przygotowanym przez Zamawiajacego

Załączniki

Treść ogłoszenia