Wersja obowiązująca z dnia

Zapraszenie do składania ofert na kampanię promocyjną, dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty