Wersja obowiązująca z dnia

Zapraszenie do składania ofert na sporządzenie opinii obejmującej weryfikację projektu informatycznego realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty