Wersja obowiązująca z dnia

Zapytanie ofertowe na sporządzenie opinii w ramach kontroli projektu informatycznego realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (Projekt 1)

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty