Wersja nieobowiązująca z dnia

Usługa polegająca na opracowaniu warstwy tekstowej Przewodnika multimedialnego po Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 obejmujące napisanie, redakcję i korektę tekstów do Przewodnika

Załączniki

Treść ogłoszenia