Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na kompleksowaą organizację i przeprowadzenie szkoleń online: Część I - „Zamówienia publiczne realizowane w ramach projektów unijnych”, Część II - „Partnerstwo publiczno-prywatne"

Załączniki

Treść ogłoszenia