Wersja obowiązująca z dnia

Szacowanie wartości zamówienia na usługę organizacji uroczystej Gali projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur“, która odbędzie się 28 września 2022 roku w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.

Załączniki

Treść ogłoszenia